Материалите за обучение на InterCap се предлагат както за онлайн, така и за присъствено обучение и имат за цел да се изгради капацитет на обучителите на учители и учителите по теми, свързани с миграцията и устойчивото развитие, използвайки съвременни методи за участие и глобално обучение. Когато шестте модула на InterCap са завършени успешно, както и материалите за самообучение, което е еквивалент на 50 часа (6 модула по 30 часа и допълнителни материали 20 часа за самообучение), това ще съответства на 2 ECTS кредита. Институции, които имат капацитет да присъждат ECTS, могат да интегрират материалите на InterCap в своите учебни програми и курсове. За повече информация, моля свържете се с нас или с Вашия местен партньор.

Влез в материалите за обучение

Ако искате да погледнете на материалите за обучение InterCap на английски, преди да се регистрирате, можете да посетите Демо-версията без регистрация. В този случай, моля, имайте предвид, че при успешно завършване на модулите няма да бъде издаден сертификат за участие. За избрани модули на други езици, моля регистрирайте се и влезте в материалите за обучение.

Вижте демо версия