Get involved; receive and give support; exchange ideas and good practices; learn and discuss!

With your registration, you will have unlimited access to the eLearning platform and face-to-face material of the multilingual InterCap Training Package and also join the project’s Community of Practice for additional resources and exchanges.

Uključi se; primi i daj podršku; razmjenjuj ideje i primjere dobre prakse; nauči i raspravljaj!

Nakon što se registriraš, imat ćeš neograničen pristup e-platformi i face-to-face materijalima InterCap nastavnog materijala te se možeš pridružiti projektu Europske zajednice praksi obrazovanja za razvoj za dodatne materijale i razmjene ideja.

Εμπλακείτε, λάβετε και δώστε βοήθεια, ανταλλάξτε ιδέες και καλές πρακτικές, μάθετε και συζητήστε!

Με την εγγραφή σας, θα έχετε απεριόριστη πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και στο υλικό για τη δια ζώσης διδασκαλία του πολυγλωσσικού Εκπαιδευτικού Πακέτου InterCap ενώ θα μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στην Κοινότητα Πρακτικής του έργου για περαιτέρω πόρους και συζητήσεις.

Beteiligen Sie sich, erhalten und geben Sie Unterstützung, tauschen Sie Ideen und bewährte Praktiken aus, lernen und diskutieren Sie!

Mit Ihrer Registrierung erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zur eLearning-Plattform und zum Material des mehrsprachigen InterCap-Schulungspakets und treten der Praxisgemeinschaft des Projekts bei. Zudem stehen Ihnen zusätzliche Materialien und Austauschmöglichkeiten zur Verfügung.

Mettiti in gioco; ricevi e dai supporto; scambia idee e buone pratiche; impara e discuti!

Con la tua registrazione, avrai accesso illimitato alla piattaforma di eLearning e al materiale face-to-face del Pacchetto Formativo InterCap multilingue e aderirai anche alla Community of Practice del progetto per ulteriori risorse e scambi.

Prisijunkite; gaukite ir suteikite paramą; keiskitės idėjomis ir gerosiomis patirtimis; mokykitės ir diskutuokite!

Registracija jums suteikia neribotą prieigą prie daugiakalbio „InterCap“ mokymų paketo e-Mokymosi platformos ir visos mokymų medžiagos, o taip pat kviečia prisijungti prie šio projekto Praktikos Bendruomenės, kurioje rasite papildomų resursų ir galėsite plėsti tinklus bei mainytis idėjomis ir informacija.

Включете се, за да получавате и давате подкрепа, обменяте идеи и добри практики, научавате и обсъждате!

С вашата регистрация ще имате неограничен достъп до платформата за електронно обучение и материалите на многоезичния пакет за обучение InterCap и ще се присъедините към общността за практическо обучение на проекта и за допълнителни ресурси и мрежи.

Zaangażuj się; otrzymuj wsparcie merytoryczne; wymieniaj się pomysłami i dobrymi praktykami, ucz się i bierz udział w dyskusjach!

Rejestrując się na stronie będziesz mieć nieograniczony dostęp do zasobów platformy e-learningowej oraz materiałów warsztatowych InterCap. Możesz też włączyć się w działania Europejskiej społeczności praktyków edukacji globalnej.

Get involved; receive and give support; exchange ideas and good practices; learn and discuss!

With your registration, you will have unlimited access to the eLearning platform and face-to-face material of the multilingual InterCap Training Package and also join the project’s Community of Practice for additional resources and exchanges.

Mitmachen!

Danke für den Besuch auf unserer Seite! Wir hoffen es hat Dir Spaß gemacht!