Skupno razvijanje zmogljivosti
Evropske civilnodružbene-univerzitetne mreže za globalno učenje o migracijah, varnosti in trajnostnem razvoju v soodvisnem svetu

Like us on Facebook Follow on Twitter LinkedIn

O projektu

InterCap je 3-letni projekt (November 2017 – oktober 2020), ki ga finančno podpira EuropeAid z namenom ustanovitve evropskih civilnodružbenih-univerzitetnih mrež, izgradnje zmogljivosti akterjev izobraževanja in promocijo globalnega učenja o migracijah, varnosti in trajnostnem razvoju v soodvisnem svetu.

Preberi več
About the project

Paket za usposabljanje

InterCapov paket za usposabljanje (ustrezajoč 2 ECTS) bo oblikovan in dostopen za spletno in neposredno uporabo. Oblikovan bo z namenom krepitve zmogljivosti izvajalcev usposabljanj za aktivne učitelje ter učitelje pripravnike. Vsi moduli in podporna gradiva bodo dostopni na spletu s pomočjo platforme za eUčenje.

Preberi več
Training Package

Mreže

Evropska izkustvena skupnost na področju razvojnega izobraževanja in nacionalne mreže za spodbujanje skladnosti politik za razvoj so ustanovljene v vseh državah. Vabimo vas, da se nam pridružite v razpravi, pri zagovorništvu, pri pripravi podpornih gradiv in nam tako pomagate biti sprememba v svetu.

Preberi več
Networks

Novice & Rezultati

    Kontakt

     

    Contact us