Cilji & cilji

“Skupaj razvijajmo zmogljivosti: Evropske civilnodružbene-univerzitetne mreže za globalno učenje o migracijah, varnosti in trajnostnem razvoju v soodvisnem svetu« (InterCap) je triletni projekt (november 2018 – oktober 2020), ki ga finančno podpira EuropeAid in ki obravnava naraščajočo zaskrbljenost o oblikah spreminjanja zaznavanja (ne)varnosti in tveganj s strani javnosti in o načinih vplivanja na razumevanje migracij, trajnostnega razvoja, vlog, odgovornosti in načinov življenja državljanov EU v soodvisnem svetu.

V ta namen je InterCap združil 13 organizacij in 12 različnih držav EU, specializiranih za usposabljanje učiteljev, preoblikovanje izobraževanja, trajnostni razvoj in migracijska vprašanja, skupaj z več kot 40 pridruženih organizacij iz EU (lokalne oblasti, ministrstva, univerze in organizacij civilne družbe). Vzpostavitev Evropske civilnodružbene-univerzitetne mreže, krepitev zmogljivosti akterjev izobraževanja, spodbujanje globalnega učenja o migracijah, varnosti in trajnostnem razvoju v soodvisnem svetu so prednostne naloge projekta.

Namen projekta je okrepiti kritično razumevanje migracij in trajnostnega razvoja v okviru ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals, SDG), predvsem pri izobraževanju učiteljev, s ciljem povečanja razumevanje razmerja med soodvisnim svetom, (ne)varnostjo in tveganjem.

Zato so se partnerji projekta InterCap do konca projekta zavezali:

  • zagotoviti skladnost in doslednost pri izvajanju globalnega učenja na področju migracij, trajnostnega razvoja in soodvisnosti v lokalnih in globalnem kontekstu,
  • okrepiti zmogljivosti za uporabo globalnega učenja pri izobraževanju učiteljev, organizacij civilne družbe in univerze in
  • povečati dostopnost kakovostnih vsebin in kritične pedagogike globalnega učenja za usposabljanje učiteljev.

InterCap si prizadeva preučiti in okrepiti vez med kakovostnim globalnim učenjem ter odnosi do migracij in razvoja, z gradnjo na z dokazi podprtih praksah, z izpostavljanjem dobri primerov in programov ter vzpostavljanjem sinergij.

  1. Filozofija za otroke (P4C), osredotočena na razmišljanje, sklepanje in izpraševanje (osredotočeno na globalno državljanstvo);
  2. Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OPDR), ki se nanašajo na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritično razmišljanje in razpravo o globalnih zadevah; in
  3. Gledališče za življenje (T4L), ki se nanaša na oblikovanje dialoga o zapletenih vprašanjih z uporabo močnega, simboličnega in čustvenega jezika gledališča