InterCapov paket za usposabljanje (ustrezajoč 2 ECTS) bo oblikovan in dostopen za spletno in neposredno uporabo. Oblikovan bo z namenom krepitve zmogljivosti izvajalcev usposabljanj za aktivne učitelje ter učitelje pripravnike. Vsi moduli in podporna gradiva bodo dostopni na spletu s pomočjo platforme za eUčenje.

Enter

If you wish to have a look at the InterCap Training Package in English before registering, you can visit the registration-free demo version. In this case, please note that no certificate of participation will be issued upon successful completion of the modules. For selected modules in other languages, please register and enter the training package.

See Demo
e-learning